BuzzTechLife

Her şeyden biraz :)

Aristotales’in “Politics’i” ve Uluslararası İlişkiler Disiplini

Uluslararası ilişkiler, devletlerin karşılıklı yaptığı ticaret, barış anlaşmaları ve toplumu geneline hitap edecek topluluklarda bir araya gelebilen devletlerarası ilişkiyi inceleyen, siyaset biliminin alt dalıdır. Devletler toplumsal sistemi en iyi şekilde yönetmekle yükümlü olduğu için siyaset felsefesinin de ilgi alanına girer. Bu noktada ise Aristotales’in “Politics” kitabı devreye giriyor. Devletlerin hangi sorumlulukları üstlenmesi gerektiğini anlatan bu kitapta uluslararası ilişkiler teorisine de değiniliyor. Bu yazımızda ise Aristotales’in Uluslararası İlişkiler disiplini ile ilgili ilişkisini açıklayacağız.

Aristotales, kitabı “Politics” de Devletler için hangi durumların iyi, hangi durumların kötü olduğu ve Anayasal düzenin nasıl korunması gerektiği ile ilgilenir. Sözlü, Yazılı anayasalar ile yönetilen modern devlet sistemleri de, her ne kadar Foucault’un “Carceral System” methoduna kaysa da hala, günümüzde Aristotales’in öğütlerinden nasibini alıyor. Kitap içeriği gereği Yunan Şehir devletlerini incelediğinden, günümüz devletlerarasındaki ilişkiye benzer ilişkiler, anlaşmalar kitapta yer alıyor. Bu nedenle günümüz bakış açısını geçmişteki olayların sonuçlarını inceleyerek daha rahat anlayabiliyoruz. Aristo kitabında, anayasaları yani sistemleri ikiye ayırıyor. İyi anayasalar ve Kötü Anayasalar olarak ayrılıyor. İyi anayasalar toplum için iyi bir amaca hizmet ederken kötü anayasalar toplumsal yozlaşmaya yol açan, toplum ruh sağlığını bozan ve sistemin çalışmasını engelleyen anayasalar olarak tanımlanıyor. Çünkü kötü anayasalar genelde, şehrin bir kısmına yönelik çalışmalar yaptığından şehrin büyük bir kısmı hukuktan sıyrılabiliyor. Bunun üstüne, şehrin bir kısmının haklarını güvence altına alan kötü anayasalar sosyal statüdeki uçurumu da arttırıyor. Yalnızca bir güruha hizmet eden bu anayasalar yerine toplumun tamamına hitap eden ve hukuk karşısında herkesi eşit kabul eden iyi anayasaların devleti bâki kılacak temel unsur olarak nitelendiriyor Aristotales.

Politics - Aristoteles (Aristo) | kitapyurdu.com

Aristo’nun bir diğer değindiği konu ise Demokrasi ve Dikta Rejimi. İnsana önem veren ve onu söz sahibi yapan demokratik rejimlere örnek olarak Atina şehir devletini gösteren Aristotales, Atina şehir devletini komşu ilişkileri olarak da iyi bir devlet olarak nitelendiriyor. Çünkü halk devletlerin aksine savaş istemiyor. Bir diğer yandan Dikta rejimleri yani Sparta gibi şehir devletleri, halkı dikta ve otokrasi ile kontrol ettikleri için daha içine kapalı olabiliyor ve komşularına karşı agresif tavırlar sergileyebiliyor. Tek adam rejiminin olduğu sistemlerde bürokrasinin de rüşvet ve rant yolları ile yozlaştığı görülmekte çünkü nitelikli bürokratlar yerine otoriteyi sarsmayacak güvenilir fakat niteliksiz insanlara görev veriliyor. Dikta rejimini sağlama almak için kurulan bürokratik sistemde yozlaşmaların görülmesi halkın da toplumsal yaşamına etki ediyor. Daha içine kapalı yaşayan dikta rejimleri ise Uluslararası arenalarda komşu devletlere karşı sorunlar çıkarabiliyor. Bu nedenle Aristo ideal devleti demokratik temellerle kurulmuş, toplumun her kesimine hitap edebilecek anayasal düzen ve erdemli bürokratların oluşturması gerektiğini savunuyor kitabı “Politics”de.

Toparlamak gerekirse, Yunan Siyasetinin en kilit noktalarından birisi olan Aristotales, kitabı “Politics”de Siyasal Bilimlerin tamamını kapsaması dışında, Uluslararası İlişkiler disiplinine de oldukça değiniyor. Ana konusu Demokrasi, Erdemli olmak ve Şehir Devletlerindeki Anayasalar üzerine kurulu olsa da Şehir Devletleri üzerine verdiği örnekler ve aralarındaki ilişkileri biz okuyuculara anlatması Aristotales’in Uluslararası İlişkiler Disiplini üzerine yazdığı kuramlar sayesinde bu disiplin ile olan ilişkisini gözler önüne seriyor.

Daha fazla okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yüzüklerin Efendisi ve Orta Dünya paylaşımları yaptığımız twitter adresimize buradan ulaşabilirsiniz.