BuzzTechLife

Her şeyden biraz :)

Game of Thrones: Andalların Gelişi

Andalların-gelişi

Andalların Gelişi.. Andalların kökenleri, günümüzde Pentos’un bulunduğu yerin doğusunda ve kuzeyinde yer alan Balta’ya dayanmaktadır ama Andallar yüzyıllar boyunca hiçbir yerde uzun süre kalmayan göçebe bir halk olmuştur.

Andallar, Andalos’u kurdular bu onların Dar deniz’i geçmeden önce yönettiği eski bir krallıktı. Andallar yanlarında bu topraklarda yaşayan kabilelerin karşı duramayacağı demir silahlar ve zırhlar geliştirdi. Andalların demir dövmeyi bilmeleri, bazıları tarafından Yedi’nin onlara yol gösterdiğinin – Demirci’nin bizzat bu sanatı onlara öğrettiğinin – kanıtı olarak görülmektedir ve kutsal metinlerde böyle yazar. Ne var ki Rhoynar o dönemde zaten gelişmiş bir medeniyetti ve onlar da demir dövmeyi biliyorlardı, dolayısıyla Andalların Rhoynar ile temas kurduğu aşikar bir gerçekti.

GAME OF THRONES TARİHÇESİ #2 – İlk İnsanlar v. Andallar – Sayfa 2 –  Geekyapar!

Darkwash ve Noyne, Andalların göç yolunun üzerindeydi. Ayrıca, Andalos’ta Rhoynar karakollarından kalıntılar bulunur. Andallar binlerce yıl Andalos’ta yaşadılar ve sayıları çoğaldı. Eski kitaplarda Yedi’nin Andalos tepelerinde halkın arasında dolaştığı, Tepeli Hugor’u taçlandırarak ona ve soyundan gelenlere yabancı bir diyarda büyük krallıklar vaat ettiği söylenir. Septonlar ve septalar, Andalların Essos’tan ayrılıp batıdaki Westeros’a yelken açmalarının sebebi budur. Andallar birkaç yüzyıl boyunca Andalos Tepeleri’nde kendi hallerinde refah içinde yaşadılar. Ne var ki Eski Ghis’in yıkılmasıyla, topraklarını genişletmek ve yeni köleler bulmak isteyen Valyrialıların büyük fetih dalgaları başladı.

Andal İstilası | Fantazya
Andalların gelişi

Başlangıçta Rhoyne nehri ve Rhoynarlar tampon işlevi gördü. Valyrialılar bu büyük nehire ulaştıklarında, birlikleri buradan geçirmekte zorlandılar. Ejderha efendileri için sıkıntı yoktu ama piyade ve atlılar Rhoynar direnişi karşısında nehri geçmeye korktular; ne de olsa o dönemde Rhoynarlar, Ghis’in zirvede olduğu günler kadar güçlüydü. Valyrialılar ile Rhoynarlar arasında yıllarca ateşkes hüküm sürdü ama bu da Andalları ancak bir yere kadar korudu. Valyria’nın en varlıklı insanlarından bazıları Rhoyne nehrinin zenginliklerinden faydalanmak için Volantis’i inşa etti ve fetih birlikleri Volantis’ten nehri geçti. Dolayısıyla Andallar, Valyria fetihleriyle birlikte gelen kaçınılmaz kölelikle karşı karşıya kalmak yerine kaçmayı tercih ettiler. Denize ulaşana kadar kuzeye ve batıya doğru geri çekilmeye devam ettiler. Gemiler yaparak denize açıldılar Dar deniz’i aşarak Westeros’a ulaştılar.

GAME OF THRONES Fihristi #1: Fatih I. Aegon TARGARYEN Kimdir? – Geekyapar!

Andallar Westeros’ta özgürdü. Andal savaşçıları bedenlerine yedi köşeli yıldızlar kazıdılar ve Yedi’nin üzerine yemin ettiler. Andalların karaya çıktığı ilk yer Arryn Vadisidir. O bölgede taşların ve kayaların çoğunun üzerinde yedi köşeli yıldızlar kazınmıştır. Andallar Westeros’u fethetmeye başladı ve demir silahları bronza karşı üstün geldi. Ozanlar Andal kahramanlarından Sör Artys Arryn’in bir şahine binerek Akbaba Kralı öldürmek için Dev mızrağına gittiğini ve böylelikle Arryn Hanesinin kurulduğunu söylerler ama gerçekte bu hane Royce Hanesi’nin yüce kralları’nın ayağını kaydırıp onların yerine geçtiler.

Vadiden sonra gözünü Westeros’un geri kalanına çeviren Andallar Kanlı kapıyı aştılar ve küçük krallıklar kurdular. Düşmanlarla savaşmanın yanı sıra kendi aralarında da savaştılar. Andallar Ormanın Çocukları’na düşman oldular. Andallara göre onların tanrıları yabancıydı ve gelenekleri tersti. Ormanın Çocukları’nı Pakt’ın zamanında onlara vermiş olduğu derin ormanlardan sürdüler. İlk insanlar’ın başaramadıklarını – Orman Çocukları’nı tamamen ortadan kaldırmak – Andallar çok kısa bir sürede başarmıştır.

Andallar – A SONG OF ICE AND FIRE

Ormanın Çocukları ya kaçtı ya da öldü bilinmemektedir. İlk insanlar ise Andallara karşı çok sayıda krallık kaybettiler bazıları andallara boyun eğdi bazısı ise yıkıldı. Andallar hakimiyetlerini güçlendirmek için mağlup ettikleri kralların karılarını veya kızlarını eş olarak aldı. Demir doğumlular bile Andallara yenik düşmüştü. Andalların Demir Adalar’a göz dikmesi bin yıl sürse de o gün geldiğinde saldırıya geçtiler ve adayı yerle bir ettiler. Andallar Urron Redhand’in bin yıllık soyunu bitirmiştir. Fakat yedi inancı burada hiç kök salamamıştır. Demir Adaların dini olarak tek hakimi Boğulmuş Tanrı oldu.

Boğaz’ın aşılmaz bataklıkları ve antik Moat Cailin kalesi sayesinde Andallara geçit vermeyen tek yer Kuzeydi. Kış kralları bu sayede yüzyıllar boyu bağımsızlığını korumuştur.

Yeni gelecek olan dizi için güncel haberleri görmek isterseniz Facebook Grubumuza davetlisiniz!

Eğer diğer yazılarımızı okumadıysanız buradan  yazılarımızın olduğu sayfaya erişebilirsiniz.