BuzzTechLife

Her şeyden biraz :)

Altın Yi-Ti ‘nin Kızıl İmparatorları !

Yi-ti uzak doğu Essos’ta yer alan çin benzeri muazzam büyüklükte bir uygarlıktır, her şey üzerinde mutlak denetime sahip tanrı imparatorlar tarafından idare edilmektedir. Tam olarak tarihi bilinmemekle birlikte Tiqui şehrini merkez olarak kullanan mor imparatorların saltanatını bitirerek Yi-ti tahtını ele geçiren kızıl imparatorları sizlere anlatacağız.

Yirmi ikinci kızıl imparator olan Lo tho

İlk bilinen kızıl imparatorun adı Lo tho, ama daha çok iki lakabı ile tanınır birisi uzun kaşık lo diğeri ise korkunç lo. İmparator Lo tho düşmanlarını zincirleyip kafatasına bir delik açarak uzun bir kaşıkla beyinleri yemesinden dolayı uzun kaşık lakabını almıştır. İmparator Lo tho ise tam adıyla Altın Yi-ti’nin yirmi ikinci kızıl imparatorudur.

Otuz dördüncü kızıl imparator Lo doq ve imparatorçesi Bathi ma lo

Yi-ti’nin kızıl imparatorları içerisinde en basiretsiz olanı oydu, ancak eşi olan İmparatoriçe Bathi ma lo onun adına Yi-ti’i büyük başarıyla idare ederek devletin güç kaybetmesine mani oldu.

İmparator Lo doq yürürken sendeleyen konuşmaya çalışırken ağzından salyalar akan sürekli baş ağrıları ve acılar çeken bir adamdı, halka göre o lanetlenmiş bir imparatordu. Eşi İmparatoriçe Bathi ma lo onun adına Yi-ti başarıyla yöneterek halkı ve soylular tarafından büyük saygı görmüştür.

Kırk ikinci kızıl imparator olan Lo han

Yi-ti tarihinin büyük mareşalları arasında gösterilen İmparator Lo han tam üçkez ordusunun başına geçerek kuzeyinde vahşi Jogos nhai klanları üzerine savaşa gitmiştir. Yi-ti’nin kızıl hanedanı olan Lo hanesi kuzeye yaptığı başarılı seferlerle Jogos nhai’lerin Yi-ti’e saldırmalarına mani olamadı, barbarlar Yi-ti’e yenildikçe tekrar ve tekrar saldırmak için cesaretlerini toplayarak güneye akınlar düzenlemeye devam ettiler.

Kırk üçüncü kızıl imparator olan Lo bu

Yi-ti tahtına geçtiğinde barbar olan Jogos nhai’ler akınlarını iyice sıklaştırmıştı, bu duruma sesiz kalmayan İmparator Lo bu kanun çıkartarak Yi-ti’deki neredeyse tüm erkekleri toplayarak 300 bin kişilik bir ordu kurdu. İmparatorun kızıl ordusu kuzey ovalarına ilerleyerek Jogos nhai barbarlarını süpürdü, kızıl ordu yakaladığı her Jogos nhai’i kadın çocuk yaşlı demeden öldürüyor ve gerisinde yanmış araziler bırakarak kuzeyin derinliklerine doğru ilerliyordu.

Kızıl imparatorun on üçe bölünmüş ordularından birisinin savaş düzeni

İmparator Lo bu’nun ordusu çok kalabalıktı bu yüzden kaçan zebrat süren barbar Jogos nhai’leri takipte zorlanıyordu, bu duruma çözüm bulmak için ordusunu on üç parçaya bölerek hızlı hale getirdi. Yi-ti’nin on üç kızıl ordusu neredeyse tüm Jogos nhai klanları yakalıyordu ve her üyesini zalimce öldürüyordu, Yi-ti yıllıkları İmparator Lo bu’nun emri ile bir milyon Jogos nhai insanının öldürüldüğünü yazmaktadır.

Jhattar Zhae tarafından yok edilmeden önce kızıl imparatorların başkenti olan Siqo şehri

Jogos nhai halkı yok oluşun eşiğine gelmişti bu yüzden tüm klanlar bir araya gelerek tek bir lider seçtiler, o kişi ise tüm zebrat süren klanların lideri olan jhatların başı olacak olan ilk Jhattar Zhae idi, Zhae savaşçı bir kadın liderdi. Zhae on üç kızıl orduyu peşinden çöllere, bataklıklara ve büyük kanyonlara sürükleyerek onları tuzaklarına düşürerek tek tek yok etmeyi başardı, Zhae’nin aç ve susuz bıraktığı kızıl orduların sonuncusu başkent olan ormanlarla çevrili Siqo şehrine geri çekilmeyi başardı.

İmparator Lo bu ile Jhattar Zhae’nin orduları kızıl başkent olan Siqo şehrinde karşı karşıya geldiler, savaşı Jogos nhai’nin zebrat sürenleri kazandı, Zhae tüm şehrin yakılıp yok edilmesini ve tüm insanlarının katledilmesini emretti, Yi-ti yıllıklarında anlatılanlara göre o gün Siqo şehrinde cesetlerden akan kanlar atların dizlerine gelecek kadar yüksekti.

Zhae ise halkını katleden İmparator Lo bu’u öldürerek kafatasını etlerinden sıyırarak altına bandırdı ve onu şarap kadehi olarak kullandı, o günden sonra Yi-ti’deki hiç bir hanedan asla kuzeyin derinliklerine kızıl hanedan olan Lo hanesi kadar gitmedi ve gitmekten korktu.

Diğer yazılarımıza göz atın Paddy Considine, Ejderhanın Evi’nde Başrolde!

Buz ve ateşin şarkısı evrenin en muazzam uygarlığı mutlaka okuyun Valyria İmparatorları Bölüm I: Aurion