BuzzTechLife

Her şeyden biraz :)

Orkestral Müzik ve Teatral Eserlere Etkisi

Poetika’da, Aristo şöyle bahseder; sahne sanatlarının kusursuz olmasının altı ana elementi vardır ve bu elementlerin birisi de müziktir. Teatral eserlerin ana amacı seyirciyi, anlatmak istediği şey ile manipüle etmektir ve bu yüzden seyirciyi esere bağlamak için farklı teknikler kullanırlar. Yazınsal metinlerde vurgular ve sembollerle okuyucu esere bağlanırken, teatral eserlerde görsel tasarım ve sesler ile seyirci esere odaklanır. Yönetmenler tam olarak bu yüzden eserlerinde Orkestral Müzik kullanırlar. Peki neden basit ritmik sesler değil de orkestral sesler kullanılır ?

orkestral müzik

Orkestral müzik, tek enstürmanlı müziklerin aksine oldukça fazla enstürman kullanır ve seyircinin yaşadığı o anki duyguları birden fazla enstürman ile yansıtır. Gerilim anında org devreye girerken, heyecanın yüksek olduğu sahnelerde davullar, perküsyonlar bize heyecan duygusunu yansıtır. Komedi temasındaki eserlerde yavaş ve ritmik şekilde piyano çalınırken, trajedi sahnelerinde çanlar, ziller ve çellolar kullanılır. Eserin zirve noktasında giren viyolin ve telli çalgılar bize üzüntüyü, özlem duygusunu verir. Ek olarak, katarsis anında tüm orkestra bir anda çalmaya başlar ki farklı sesler seyirciye bütün duyguları aynı anda yaşatsın. Buna ilaveten; ziller, çan sesleri, borazan ve trampetler de bize o sahnedeki farklı duyguları yansıtır. Gözümüzle seyrettiğimiz eseri eş zamanlı olarak kulağımızla da işitiriz ve bu işleyiş bizi esere daha çok bağlar.

            Ses sistemlerinin oldukça çönemli olduğu teatral eserler genelde maksimum verim için farklı sahne tasarımları kullanırlar. Tiyatrolar, sesin daha etkileyici gelmesi için Amfi tiyatrolarda, Büyük prodüksiyonlu işler IMAX salonlarda izleyicinin seyrine sunulur. Çünkü görsel algı ile birlikte duyduğumuz seslerin ahenkli bir şekilde bize yansıtılması, bizi daha kolay manipüle eder. Bu yüzden çokça ensturmanın bir arada kullanıldığı orkestral müzikler teatral eserlerde ekseriyetle tercih edilir.

“TENET, Bir Christopher Nolan Filmi” adlı yazımızı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.