BuzzTechLife

Her şeyden biraz :)

#carnage #cletuskasady #venom #eddiebrock #venom2 #venomlettherebecarnage #venomvscarnage