BuzzTechLife

Her şeyden biraz :)

Targaryen hanesinin ataları olan Valyrian özgür halkının kısa tarihi

Valyria ilk zamanlarda koyun çobanlığı yapan mütevazi insanların yaşadığı bir diyardı, ancak çobanlar volkanik olan On dört alev dağlarında ejderhalarını keşfedene kadar. Valyrian halkı ejderhaları ateş ve kan büyüleri kullanarak evcilleştirdiler, ejderhaları savaşın yıkıcı bir gücü haline getirerek güçlendiler, On dört alev dağlarına maden ocakları açtılar, madenlerden çıkardıkları Valyrian çeliğini işleyerek kusuruz zırh ve silahlar yaptılar, ejderhalar gibi gökyüzüne yükselen kuleler inşa ettiler. Valyrian halkı toplumun en alt tabakasından en yüksek tabakası olan ejderha lordlarına kadar herkesin temsil edildiği cumhuriyet binaları olan Özgür kaleyi inşa ettiler, valyrian halkı demokrasi ile binlerce yıl yönetildi.

Valyrian yarımadasına ejderhaları getiren Ormanın çocukları

Peki ejderhaların gerçek kökeni neydi ?, üç farklı seçenek bulunmakta. İlk seçenek Kral 1.Jaehaerys targaryen’nın 40 yıl kral elliği görevi yapan arkadaşı Barth, Barth ejderhalar hakkında Westeros kıtasında en fazla bilgiye sahip kişidir, Barth’ın söylediğine göre Valyrian halkı günümüzde Sothoryos kıtasında yaşayan köpek büyüklüğünde ve alev solumayan minyatür ejderhalar olan Wynvernları ateş ve kan büyüleri kullanarak On dört alev dağlarında yaşayan alev soluyan yılanlar olan Ateş solucanlarını çiftleştirerek elde etmiş olmaları, bu kulağa mantıklı geliyor zira Kral 1.Jaehaerys targaryen döneminde Sothoryos kıtasında bulunan Gogossos şehrinde büyücüler ateş ve kan büyüleri yaparak ejderhaları geri getirmek ve yeni güçlü bir ırk yaratmak için tüm Sothoryos kıtasındaki insan yerleşimleri yok edecek korkunç bir hastalığın yayılmasına sebep oldular.

İkinci seçenek ise Asshai’den gelmekte, Asshai bilgilerine göre ejderhalar Asshai’den Valyria’a iki kaçak büyücü tarafından götürüldü, belki de bu iki kaçak büyücü Yi-ti’de yaşanan uzun gecede Akgezenlere karşı savaşan ve hayatta kalan son ejderhalardı, o iki kaçak büyücü ise bir kaç asır süren uzun gecede hayatta kalan son ejderhaların ölmemesi için kışın yaşanmadığı volkanik dağları olan Valyria’a kaçmıştı. Valyria kıyameti döneminde Valyria’da 40 adet ejderha lordu hanesi olduğu bilinmekte ancak 2 ejderha lordu hanesinin devlet üzerinde egemen olduğunu okumaktayız, eğer Asshai’den gelen iki kaçak büyücü ilk iki ejderha lordu hanesini kurmuş ise bu iki hane Valyria daki en güçlü iki ejderha lordu hanesine dönüşmüş olmalıdır.

Üçüncü ve son seçenek ise Yi-ti’den gelmekte, Essos kıtasında Ormanın çocuklarına Şarkıcılar denilir, onların bizlere aktardıklarına göre Ormanın çocukları uzun gecede Akgezenlere karşı savaşmak için ejderhaları evcilleştirdiler, ve savaş bittikten sonra ejderhalarla Valyria şehrine uçtular. Ormanın çocukları gelecekte yaşanacak yeni uzun gecede ejderhaların neslinin tükenmemesi için Valyrian halkına ejderhalara hükmetmeyi öğretmiş olmalılar, volkanik dağları olan ve demokrasi ile yönetilen Valyria da ejderhaların nesli ne soğuk bir iklimle nede bir iç savaşla yok olmayacaktı.

Yukarıdaki üç farklı Valyrian ejderhaları seçeneklerinden bir tanesini kabul ettiyseniz şimdi Valyrian ejderha lordlarının tarihine başlayalım.

Valyrian halkı yarımadaya pek çok şehir inşa ettiler, bunlardan ilk başkentleri olan Valyria idi, diğerleri Tengro, Malmos, Tyria, Kypra, Oros, Roys tu, daha sonra Boyalı dağların eteklerine Mantarys ve Köle körfezine Tolos ve Elyria şehirlerini inşa ederek bölgede etkin bir güç haline geldiler. Tüm bu şehirler Valyria’dan gönderilen kadın ve erkekler tarafından yönetildi, ancak kaynaklar vali olan bu kadın ve erkeklerin Ejderha lordu hanesi üyesi olup olmadıklarını yazmamakta, ancak soylu kimseler oldukları olasıdır, büyük olasılık Velaryon yada Qoherys gibi soylu ancak ejderhasız Valyrian hanelerinden olabilirler.

Köle tacirlerinden oluşan Octarch konseyi tarafından yönetilen Ghiskar imparatorluğu

BİRİNCİ GHİSKAR SAVAŞI

Eski krallık olarak bilinen Sarnor ile Eski imparatorluk olarak bilinen Ghiskar savaşmaktaydı, savaşı Ghiskar kazanıyordu bu nedenle Sarnor elçiler göndererek Valyrianın ejderhaları ile kendi safında savaşa katılmasını istedi, ancak Valyria bunu kabul etmedi. Ghiskar ejderhaların gücünün farkındaydı bu nedenle Valyria şehrine elçiler göndererek ejderhaları kendileri için isteldiler, ejderhalar için altın, köle ve ülkeler teklif etmiş olsalar da Valyrian halkı kabul etmedi.

Ancak Valyrialı bir ejderha sürücüsü kadın Ghiskar şehirlerini dolaşınca Valyrian halkı ejderhaların Ghiskar’a geçme tehlikesini görerek Sarnor ile ittifak kurarak Ghiskar’a savaş ilan etti. Bunun üzerine Ghiskar Lekesizlerin ataları olan Demir birlikler ve kuleli fillerden oluşan büyük bir ordu ile saldırıya geçtiler, Oros şehrinde yaşanan savaşı ejderhaların sayesinde Valyrian halkı kazandı.

İKİNCİ GHİSKAR SAVAŞI

Ghiskar orduları Oros şehrindeki yenilgiden sonra tekrar saldırıya geçmediler, bunu gören Valyrian halkı ejderhalarla kuzeye uçarak Sarnor ordusuna hava desteği sağlayarak Ghiskar ordularını yenilgiye uğrattılar, böylece Sarnor yakın zaman önce Ghiskarlılar tarafında işgal edilen Sarnath şehrini geri aldı.

Ghiskar imparatorluğunun kudretli donanması

ÜÇÜNCÜ GHİSKAR SAVAŞI

Valyrian halkı ile Ghiskar arasındaki savaş güneyde Yaz denizi boyunca sürdü, zira Ghiskar devletinin gelir kaynağı güneydeki topraklardan elde edilen kölelerdi, bunu gören Valyrian halkı düşmanlarının ekonomik kaynaklarını kurutmak için onların sömürgelerine saldırmayı seçti. Ejderhalar ile saldıran Valyrian halkı Sothoryos kıtası yakınlarındaki adaya kurulmuş olan Ghiskar kolonisi Gorgai şehrini ele geçirdi, piramitleri yıkarak şehre Gogossos adını vererek ilk Valyrian kolonisi haline getirdiler.

DÖRDÜNCÜ GHİSKAR SAVAŞI

Valyrian halkı düşmanlarının en büyük kolonisi olan ve Sothoryos kıtasının en verimli deltasına kurulu olan Zamettar şehrine ejderhalarla saldırdılar, bir kaç ejderhayı savaşta kaybetmiş olsalar da şehri feth ederek Valyrianın en büyük kolonisi haline getirdiler. Zamettar düştükten sonra Sothoryos kıtasının içlerinde yer alan Zamoyos şehri ile doğu ucunda yer alan Gorosh şehri de Valyrian halkına diz çökmek zorunda kaldı, böylece düşmanları Ghiskar’ın köle tedarik zinciri çökerek büyük bir ekonomik krize maruz kaldılar.

Sothoryos kıtası haritası, Zamoyos şehri eski harita olduğu için yer almıyor, Zamettar biraz güneyinde bulunmaktadır.

BEŞİNCİ GHİSKAR SAVAŞI

Tarihi bilinen tek savaştır, Valyrian halkı düşmanları olan Ghiskar’ı bitirmek için başkentleri olan Ghis şehrine tüm ejderhaları ile saldırdılar, tarih Aegonın fethinden önce 4700 yılı. Bir kaç ejderha kaybetmiş olsalar da Ghis şehrini yakarak kül ettiler, ejderhalar piramitleri dahi yakarak erittiler, zaferden sonra Ghiskar halkı ve soylularına zincir vurularak Valyria’a götürüldüler, On dört alev dağlarında yer alan maden ocaklarında köle olarak çalıştırıldılar.

Valyrian halkı bereketli olan Ghiskar yarımadasındaki ormanları ejderhaları ile yakarak tekrar kendilerine rakip güçlü bir devletin çıkmasına mani oldular, Ghiskar topraklarına tuz ve kükürt ekerek araziyi tarıma elverişsiz hale getirdiler, böylece Ghiskar halkı kölelik dışında bir ekonomik kaynağa sahip olamadı. Terk edilen Ghiskar başkenti Ghis zamanla harabeye, bereketli toprakları da çöle döndü, böylece Ghis şehrine insanlar Eski ghis adını verdi. Valyrian halkı Ghiskar’dan köleliğin önemini öğrendi, cumhuriyet savunucusu olan Valyrian halkı bir zamanlar savaştıkları köle tacirlerinden çok daha beter bir hale geldiler.

Beşinci Ghiskar savaşında düşman başkenti Ghis şehrine yapılan saldırı.

GHİSKAR’IN DÜŞMESİNDEN SONRA

Ghiskar kolonileri olan Meereen, Yunkai, Astapor, Bhoarsh, Ghozai, Hazdahn no, Ghardaq şehirleri ejderha lordları tarafından bir bir işgal edildi, Ghiskar tanrıları ve dili yasaklandı böylece bölgedeki halk Ghiskar aksanı ile düşük valyrian dilini konuşmayı öğrenmek zorunda kaldı. Ejderha lordları korkusuz olan Demir birlikler adındaki hadım köle askerlerin Astapor’da yetiştirilmesini yasakladılar, ancak Valyria kıyametinden sonra Astapor şehrinde Demir birliklerin yeni nesli olan Lekesizler eğitildi.

Ejderha lordları Yaz denizi kıyısına Velos, Yhos, Vahar ve Faros şehirlerini inşa ederek güçlerine güç kattılar, Kızıl çöle ise Tolorro adında bir şehir inşa ederek topraklarını iyici genişlettiler. Dothrak Khalları ise barbarlıklarını göstererek Ghiskar-Valyria savaşı sırasında kuzeyde yer alan iki Ghiskar şehrini işgal ederek yok ettiler, onlara Dothrakların doğaya geri döndürme töresine uyarak Vaes mejhah ile Vaes efe adını verdiler.

Ejderha lordları ataları gibi koyun çobanları olan Lhazar halkına savaş açarak neredeyse kayıpsız kolay bir fetihle Hesh, Kosrak ve Lhazosh şehrilerini feth ettiler, bu fetihten sonra atalarının ejderha felaketi kehanetine inanan Valyrian halkı doğu yönünde genişlemeyi terk etti, zira Kemik dağlarının doğusunda ve Westeros kıtasında ejderha felaketinin yaşanacağına inanmaktaydılar.

Valyrian halkının doğu da yaptığı fetihler.

ÖZGÜR ŞEHİRLERİN KURULMASI

Valyria artık çok güçlenmişti, ejderha lordları ise kibirli kimselere dönüşmüştü, bu nedenle ejderha lordları artık cennetleri olan Valyrian şehrinden çıkmak istemiyordu. Bu nedenle Valyria şehrindeki ejderha lordları adına kendi kendilerini cumhuriyet ile yönetecek şehirler inşa ettiler, ilk inşa edilen şehir bir zamanlar batı karakolu olan Volantis idi, bu nedenle ilk özgür şehir olan Volantis Valyria’nın ilk kızı olarak tescillendi, Volantis’i yöneten Troyka adını verilen seçilmiş kimseler çok başarılı oldular, ilk zamanlar Volantis troykalarının çoğu kadınlardan oluşmaktaydı.

Volantis kısa sürede büyük bir ekonomik yükselme yaşadı, zamanlar Rhoyne nehrinin batısında yer alan Rhoynar şehri Salhory’i geride bırakarak güçlendi, buda yetmezmiş gibi Valyrian halkı akın akın bölgeye göç ederek yeni özgür şehirler inşa ederek Rhoynar halkını zor duruma düşürdüler, bu şehirler ise Telyria, Volon therys, Valysar ve Selhorys idi.

Batı Essos ta yer alan Valyrian özgür şehirleri ile Rhoynar şehirleri.

BİRİNCİ KAPLUMBAĞA SAVAŞI

Volon therys şehrinde yaşayan Valyrian halkı Rhoynar halkı tarafından tanrıçları Anne rhoyne’nun elçileri kabul edilen nehrin yaşlı adamları olarak bilinen dev tatlı su kaplumbağalarını öldürmeleri ile başladı. Aegonın fehtinden önce 950 yılında Rhoynar şehirlerinden Sar-mell şehri Valyrian özgür şehri olan Volon therys’e savaş ilan etti, ancak hızlı davranan Volon therys ordusuyla saldırıya geçerek Sar-mell şehrini işgal ederek şehri yakıp yıktı. İntikam arayışına düşen Sar-mell şehrindeki su büyücüleri ile Rhoyne nehrinin sularını büyü ile kontrol altına alarak Volon therys şehrine sel ile saldırdılar, böylece Volon therys şehri ve ordusu sular altında kalarak yenilgiye uğradılar.

ÜÇ PRENS SAVAŞI

Rhoynar şehirlerden Sar-mell, Salhorys ve Chroyane şehirlerinin prensleri güçlerini birleştirerek büyük bir ordu kurmayı başardılar, ordularına üç prenslerin ordusu adı verildi. Birleşik Rhoynar ordusu saldırıya geçerek Volon therys şehrini kesin olarak işgal ettiler, ancak bu durum savaşı bitirmek yerine Valyrian-Rhoynar ilişkilerini iyice sorunlu hale gelmesine neden oldu.

İKİNCİ KAPLUMBAĞA SAVAŞI

Zaferlerine zafer katmak isteyen birleşik Rhoynar ordusu fetihlerine devam etmek istedi, bu sefer bir başka Valyrian özgür şehri olan Valysar’ı gözlerine kestirdiler. Sar-mell, Salhory ve Chroyane şehirlerinin birleşik ordusu kısa sürede Valysar özgür şehrini işgal etmeyi başardılar, ancak Volantis özgür şehri yaptıkları saldırı başarısız oldu, bu olaylardan sonra Volantis ise elçiler gönderek Valyria şehrinden yardım talep ettiler.

Lila gözleri ve gümüş saçları olan bir Valyrian ejderha lordu.

BALIK ADAM SAVAŞI

Valyria şehri Volantis’in yardım çağrısına cevap verdi, ancak rahata alışan ejderha lordları bizzat savaşmak yerinen Volantis’e ordu göndermeyi tercih ettiler. Sar-mell, Salhorys ve Chroyane şehrilerinin güçlerinden oluşan Rhoynar ordusu ile Volantis-Valyria orduları Rhoyne nehri kıyısında savaştılar, ancak savaşın bir kazananı olmadı, her iki ordu da geri çekilmek zorunda kaldı.

TUZ SAVAŞI

Sar-mell, Salhorys ve Chroyane şehirlerinin güçlerinden oluşan Rhoynar ordusu su büyücülerini kullanarak Rhoyne nehrinin Yaz denizine döküldüğü delta üzerinde Volantis-Valyrian ordusunu ve donanmasına sel ile saldırarak bozguna uğrattılar, Rhoyne nehrinin suları tarafından yutulan Volantis-Valyria güçleri yok oldu. Rhoynar ordusu zaferlerini taçlandırmak için Volantis özgür şehrine saldırdılar ancak başarılı olamadıkları için kısmi bir zafer kazandılar.

ÜÇÜNCÜ KAPLUMBAĞA SAVAŞI

Bir çok savaştan sonra Valyria şehrindeki bazı ejderha lordları Rhoynar prenslerine karşı savaşmak için öne çıktılar, ancak ejderha lordlarının büyük bir kısmı rahatlarını bozmamak için Valyria’da kalmayı tercih ettiler. Nihayetinde üç ejderha lordu komutasında 100 bin kişilik Valyrian ordusu Rhoynarla savaşmak için Volantis şehrine gitti. Üç ejderha ve 100 bin askerle saldıran Valyria-Volantis güçleri kısa sürede Sar-mell, Salhroys ve Chroyane şehirlerinin güçlerinden oluşan Rhoynar ordusunu yok ettiler, ardından Salhory ve Sar-mell şehirlerini işgal ederek halkını köleleştirdiler, Rhoynar tarafından işgal edilen Volon therys ile Valysar şehrilerini geri aldılar.

Üç ejderha lordu komutasındaki 100 bin kişilik Valyria-Volantis ordusu kuzeye ilerleyerek Rhoynar’ın en büyük şehri olan Chroyane şehrini işgal ederek halkını köleleştirdiler. Savaşta Chroyane şehrinin yönetici prensi öldürülmüştü ancak oğlu Prens Garin savaştan bir kaç gün önce ordunun bir kısmı ile kuzeydeki Rhoynar şehri olan Ghoyan drohe’e kaçmayı başarabildi. Üç ejderha lordundan birisi ejderhası ile Valyria şehrine uçarak zaferlerini anlatması için gönderildi.

Savaşçı Rhoynar prensi olarak bilinen Prens Garin.

HANÇER GÖLÜ SAVAŞI

En büyük Rhoynar şehri olan Chroyane de kalmayı seçen ejderha lordları donanmlarını Rhoyne nehri boyunca kuzeye gönderek Ny-sar ile Ar-noy şehirlerinin feth edilmesini emrettiler. Rhoyne nehri boyunca kuzeye ilerleyen Valyria-Volantis donanması Hançer gölünde Prens Garin tarafından yönetilen Rhoynar donanması ile karşılaştı, su büyücülerini kullanarak suda girdaplar oluşturan Prens Garin kısa sürede Valyria-Volantis donanmasını batırarak kolay bir zafer kazandı.

BİRİNCİ BAHARAT SAVAŞI

Prens Garin zaferinden sonra tüm Rhoynar şehirlerine elçiler göndererek ejderha lordlarına karşı birleşmeyi teklif etti, Ghoyan drohe, Ar-noy ve Ny-sar şehirleri teklifi kabul ederek tüm erkeklerini gönderdi, ancak Myrth şehri bu çağrıya cevap vermedi. Prens Garin artık 250 bin kişilik muazzam bir Rhoyar ordusu kurarak Chroyane şehrindeki ejderha lordları üzerine yürüyüşe geçti, Prens Garin ejderha lordları ve ordularıyla Rhoyne nehri kıyısında karşı karşıya geldi, su büyücülerin yardımıyla girdaplar oluşturan Prens Garin ejderhaları öldürmeyi başardı, su büyücüleri nehrin sularını azgın bir sele dönüştürerek Valyria-Volantis ordusunu boğarak yok etti. Prens Garin iki ejderha lordunu ve ejderhasını öldürmüştü, bu olay Valyria şehrinde her şeyi alt üst etti, ejderha lordlarını rahat ve ihtişamlı uykularından uyandırarak tekrar savaşa aç hale gelmelerine neden oldu.

Prens Garin ve muazzam ordusu saldırılarına devam ederek Rhoynar şehirlerinden Chroyane, Sar-mell ve Salhorys şehirlerini geri aldı, Valyrian özgür şehirlerinden Selhorys, Valysar ile Volon therys’i işgal etmeyi başardı, ancak Volantis özgür şehrine saldırmış olsa da feth etmeyi başaramadı.

Valyrian ejderha lordlarının sürdükleri ejderhalar.

İKİNCİ BAHARAT SAVAŞI

Prens Garin’nin zaferlerinden sonra Valyria halkı bir yıl bekledi, bir yılın sonunda savaşa bilecek tüm ejderhaları topladılar, ve 300 ejderhadan oluşan güçlü bir hava ordusu meydana getirmeyi başardılar. Aegonın fethinden önce 700 yılında Valyria güçleri Volantis özgür şehrine ilerledi, Prens Garin ise 250 bin kişilik ordusuna ”Bu kazanmayı umduğumuz bir savaş değil” diyerek ölümüne savaşma çağrısı yapmaktaydı.

Prens Garin komutasındaki 250 bin kişilik Rhoynar ordusu su büyücülerinin yardımıyla Rhoyne nehrinde girdaplar oluşturarak bir kaç ejderhayı ve ejderha lordunu öldürmeyi başarmıştı, ancak 300 ejderhanın saldırısı ile Rhoynar ordusu yakılıp kül ediliyordu, gökyüzünde o kadar çok ejderha olduğu kayıtlara geçti ki ejderhaların kanatları güneş ışıklarına bariyer oluşturarak savaş meydanın gece kadar karanlık olmasına neden olduğu bilgisi günümüze ulaştı.

Savaş bitmişti, Prens Garin zincire vurularak köle yapıldı, sonrasın da Valyria götürülerek On dört alev dağlarında köle yapılan halkıyla birlikte ölesiye çalıştırıldı. Ejderha lordları ise fetihlerine devam etmekteydi. Sar-mell, Salhory ve Chroyane şehirleri tekrar işgal edildi, Chroyane şehrine ise ejderha lordları The sorrows adını verdi, Valyrian özgür şehirlerinden Volon therys, Valysar ve Selhorys geri alındı.

Ny-sar şehrinin prensesi olan Prenses Nymeria

Ny-sar şehrinin prensesi olan Prenses Nymeria halkının köleleştirilmemesi için 10 bin gemiye şehirdeki tüm kadınları, çocukları ve yaşlıları doldurarak terk etti, Rhoyne şehri boyunca güneye ilerleyerek Yaz denizine açıldı, oradan Sothoryos kıtasına giderek harabe olan Yeen şehrine yerleşti. Sothoryos kıtasında başına gelen lanetli olaylardan sonra kıtayı terk ederek Yaz adalarından birisine göç etti, bulunduğu adaya Kadınlar adası verildi, ancak oradan da göç etmek zorunda kalarak Dorne kıyılarına geldi. Dorne kıyılarında yer alan Kum kalesine yerleşerek oranın güçsüz lordu olan Lord Mors martell ile evlendi, Martell hanesinin lideri olarak tüm Dorne bölgesini feth ederek Rhoynar geleneklerini halka kabul ettirdi.

Ejderha lordları ise Essos kıtasında kalan Rhoynar halkına saldırarak fetihlerini sürdürdü, Ar-noy ve Ghoyan drohe şehirlerini işgal ederek halkını köleleştirdiler, Prenses Nymeria’nın terk ettiği Ny-sar şehrini de işgal etmeyi ihmal etmediler. Ejderha lordları kendilerine karşı savaşmayan Rhoynar şehri Myrth’a karşı dostane davrandılar, ve orayı Myr özgür şehrine dönüştürerek kendilerine tabi hale getirdiler.

Kuzey batı Essos ta yer alan Andalos ve Sarnor toprakları.

Ejderha lordları geçen zaman içerisinde kuzey batı Essos’a üç tane özgür şehir inşa ettiler, bunlar Norvos, Qohor ve Essaria şehirleri idi. Bir zamanlar müttefikleri olan Sarnor devletine karşı yayılmacı politika izlemekten vaz geçmediler, ejderha lordlarından korkan Sarnor halkı savaşmadan şehirleri Sarnath ile Saath’ı teslim etmek zorunda kaldı, ejderha lordları ise Sarne nehrinin Titreyen denize döküldüğü deltaya iki adet özgür şehir inşa ettiler, bunlar ise Morosh ve Sarys şehirleriydi. Ejderha lordları Dar deniz kıyılarında yer alan ve kendilerine dostane davranan Andal halkına hoş görü gösterdiler, onların yaşamaları için Dar deniz kıyısındaki körfeze Pentos özgür şehrini inşa ettiler.

ANDALOS SAVAŞI

Lorath şehrindeki Andal kralı olan Qarlon kısa sürede Essos kıtasındaki tüm Andal halkını tek bayrak altında topladı, ve sınırlarını doğudaki gümüş denize kadar genişleterek Büyük Qarlon adını aldı. Büyük Qarlon’dan kaçan bazı Andal soyluları Norvos özgür şehrine sığınmıştı, Büyük Qarlon onları geri istediğinden Norvos hayır cevabı verdiğinde savaş başladı, Büyük Qarlon ordusuyla Norvos şehrini kuşatından Valyria’dan yardım istemek zorunda kaldılar.

Valyria şehrinden havalanan 100 ejderhadan oluşan hava ordusu Norvos şehrine uçarak orayı kuşatan 100 bin kişilik Andal ordusunu ve kralları Büyük Qarlon’u yakarak kül ettiler, ejderha lordları bununla yetinmeyerek tüm kuzey batı Essos topraklarını feth ederek Büyük Qarlon’nun şehri Lorath’ı ejderhalarla yakarak harabeye çevirdiler, böylece Essos kıtasındaki son Andal krallığıda tarih sahnesinden çekilmiş oldu.

Essos kıtasındaki son Andal kralı olan Büyük Qarlon.

Valyria şehri gün geçtikçe büyüyen ve aç gözlü ejderha lordlarının merkezi haline geldi, ejderha lordu hanelerinden birisi yükselirken diğeri düşüyordu ve bu rekabet dolu ortamda yenik düşen yada güç mücadelesinden uzak durmak isteyen bazı ejderha lordları Valyria şehrini terk ederek yarımada üzerindeki diğer şehirlere göç etti. Valyria şehri ise o dönemler lavdan nehirleri, bulutları delen yüksek kuleleri ve geceleri karanlık olmak yerine kızıl yapan On dört alev dağlarından gelen ışıklarıyla muazzam bir yere dönüşmüştü.

Valyria şehri aynı zamanda ensest evlilikler, ateş büyüleri, eşcinsellik, yozlaşma ve kendilerini tanrı ilan eden tanrı tanımaz ejderha lordları ile toplumsal bir çöküşün eşiğinde idi. Ejderha lordları halk kendilerine karşı birlik oluşturamasın diyerek tüm dinlere eşit hoşgörü göstermekteydi, bu nedenle Valyria şehri ve yarımadadaki diğer şehirleri pek çok dinin takipçileri yaşamaktaydı. Tüm bu yozlaşmadan ve rakip dinlerden uzaklaşmak isteyen Valyrian kökenli iki din yarımadayı terk etti, bunlardan ilki Kara keçi adında bir tanrıya tapan büyülere sahip bir dindi, bu dinin takipçileri Qohor şehrine giderek orayı merkezleri haline getirdi, diğeri ise Bhoash inancı olarak bilinen kör rahiplerin diniydi, bu dinin takipçileri harabe olan Lorath şehrine göç ederek orayı imar ettiler, böylece Lorath özgür şehri kurulmuş oldu. Yedi inanca inanlar ise Norvos şehrine göç ederek orayı Essos kıtasındaki Yedi inanç merkezi haline getirdiler.

Valyria şehrinde ise ejderha lordları keyiflerinin peşindeydi, dinlenme ve zevk merkezi olarak tatil yapacakları bir şehir inşa etmeye karar verdiler, Yaz denizinin batısındaki adaya Lys özgür şehrini inşa ederek kendileri adına bir Fuhuş ve kumar şehri kurdular. Ejderha lordları renkli kumaşlara düşkündü, bu nedenle Valyrian halkından kimseler salyangozlardan boya elde etmekteydi, en fazla salyangoz ise Dar denizde bulunuyordu, bu nedenle Dar denizde yer alan bir balıkçı kasabası ejderha lordlarının boya düşkünlüğü sayesinde bir asırda büyük bir şehre dönüştü, bunun üzerine ejderha lordları oraya Tyrosh özgür şehrini inşa ettiler.

Valyria şehrini ilk terk edip Westeros kıyılarına gelen hane Celtigar hanesi oldu, Yengeç körfezine yerleşerek oraya kale inşa ettiler, ardından Velaryon hanesi gelerek Karasu körfezindeki en büyük adaya Akıntıtaş kalesini inşa ederek ejderha lordları adına Dar deniz ticaretini kontrol etmeye başladılar, ve zamanla zenginleştiler. Ejderha lordları ise aç gözlü ve feth edilecek uygarlıklar aramaktaydı, bu nedenle Karasu körfezindeki volkanik adaya Aegonın fethinden önce 314 yılında Ejderha kayası kalesini inşa ettiler, bir süre Westeros toprakları üzerinde ejderhaları ile uçan ejderha lordları keşif yaptı, ama Westeros halkını vahşiler ve krallıklarını fakir görerek feth etmeye layık olmadığına karar vererek entrikalarını sürdürmek için Valyria şehrine geri döndüler.

Dar denizin batı kıyısı olan Westeros kıtası ve doğu kıyısı olan Essos kıtası.

Valyria şehrinde ejderha lordları cenneti yaşarken pek çok farklı kültürden gelen insanlar köle olarak On dört alev dağları olarak bilinen maden ocaklarının kızıl cehennemlerinde değerli taş bulmak için korkunç şartlarda çalışıyorlardı. Kimilerine göre bir gardiyan, soylu yada ejderha lordu olan bir kişi madenlerde çalışan kölelere hediye olarak ölümü getirdi, böylece ilk yüzsüz adam doğmuş oldu. Kısa sürede yüzsüz adamlar Valyria şehri başta olmak üzere pek çok şehre yayılarak gizli bir yer altı teşkilatına dönüştüler, sözleri olan Valar Morghulis yani herkes ölmeli, nedeni ise Valyria daki ejderha lordları büyülü kolyeler taktıkları için ölmüyorlar ve hep genç kalıyorlardı bu nedenle ölmeleri gerekliydi. Diğer sözleri olan Valar Dohaeris ise herkes hizmet etmeliydi, bunu kimileri Çok yüzlü tanrıya hizmet etmek yada ötekiler olarak bilinen Akgezenlere yeniden dirilme ile hizmet etmek olarak yorumlanmıştır.

Valyria şehrinden Sothoryos kıtasındaki Zamettar şehrine köle taşıyan 50 gemilik filodaki 20 gemi Yüzsüz adamlar tarafından ele geçirilerek Yaz denizinin batısına doğru dümen çevirmeleriyle birlikte firar ettiler. Ejderha lordları onları Yaz denizi üzerinde ejderhaları ile uçarak arayınca batı Essos’ta karaya çıktıları, kendilerine yol gösteren Ay şarkıcılarını takip ederek kıtanın en kuzey ucundaki körfeze ulaştılar, lagünlerin üzerine evler inşa ederek saklı şehir olarak bilinen Braavos şehrini inşa ettiler. Ejderha lordları ejderhaları ile uçarak onları aradılar, Braavos’a geldiler ancak şehrin üzerini kaplayan sis bulutlarından dolayı onları bulamayarak geri dönmek zorunda kaldılar.

Sothoryos kıtasına keşfe giden Leydi Jaenara belaerys.

Valyria şehrindeki ejderha lordlarının aç gözlülüğü bitmek bilmiyordu, bu nedenle Jaenara belaerys adında genç bir ejderha sürücüsü kadın ejderhası Terrax ile Sothoryos kıtasını keşfe gönderildi, 3 yıllık keşiften dönen Jaenara belaerys diğer ejderha lordlarına Sothoryos kıtasının sonsuz orman ve çölle kaplı olduğunu en az Essos kıtası kadar büyük olduğunu fakat feth edilebilecek bir uygarlık bulunmadığını söyledi.

Valyria şehri yozlaşmış ve aşırı rekabetçi bir yer haline gelmişti, Targaryen hanesi ise ejderha lordu haneler içinde en güçsüz değildi ancak güçlü olmaktan da çok uzaktı, Aenar targaryen hanesinin Valyria da hiç bir zaman güçlü bir hane olmayacağının farkına varmıştı, bu nedenle Valyria da bulunmanın bir faydası olmadığının bilincindeydi. Aenar targaryenın kızı Daenys targaryen rüyasında Valyria kıyametini gördü, Aenar targaryen ise Özgür kalede diğer ejderha lordlarına durumu anlattı ancak onlar dalga geçerek Targaryen hanesine On dört alev madenlerinin ateş büyüleriyle korunduğunu ve asla patlayarak Valyria kıyametinin yaşanmayacağını söylediler. Targaryen hanesi Valyria şehrini terk ederek batı karakolu olan Ejderha kayası kalesine taşınmak istedi, Valyria şehrini terk eden ejderha lordları diğer ejderha lordlarınca korkak ve teslimiyeti kabul etmiş olarak algılanırdı bu nedenle ejderha lordları Targaryen hanesinin batı karakolu olan Ejderha kayası kalesine gitmesine izin verdiler.

Targaryen hanesi Valyria şehrindeki arazilerini ve saraylarını satarak Ejderha kayası kalesine donanması ile yola çıktı, yanlarında akrabaları, askerleri, köleleri ve 5 ejderhaları bulunmaktaydı. Ejderha kayası kalesine geldiklerinde iklim değişikliğine alışamayan 4 yetişkin ejderha zamanla hastalanarak öldüler, geriye sadece yavru olan ileride Balerion olarak adlandırılacak siyah ejderha hayatta kalmıştı, zamanla iki yeni ejderha daha yumurtan çıktı, bunlar gri ejderha Vhagar ile beyaz ejderha Meraxes idi.

Valyria şehrini terk edip Ejderha kayası kalesine ilerleyen Targaryen donanması.

Targaryen hanesi Ejderha kayası kalesine yerleştikten 12 yıl sonra Valyria kıyameti yaşandı, 40 ejderha lordu hanesinden neredeyse tamamı bu patlamada yok oldu, yarımada üzerinde yer alan şehirlerden Valyria, Tengro, Kypra, Tyria, Malmos yaşanmaz hale gelerek cehenneme dönüştü, kıyametten rüzgarlarla doğuya giden zehirli bulutlar Velos ile Ghozai şehirlerinde yaşamı sonlandırdı. Kıyametten sonra harabe olsa da bir miktar insanın yaşamayı başardığı Oros ve Roys şehirleri de zamanla zehirli gazların yayılmasıyla yaşanmaz bir yer haline geldi.

Valyria kıyameti Aegonın fehtinden önce 102 yılında korkunç bir patlama ile yaşanan bir kaos olarak tarihe geçti, Valyria kıyameti uzun ve detaylı bir konu bu nedenle Valyria kıyametini ile Valyria kültür medeniyetini başka bir yazıda paylaşacağım. Valyria kıyametinde sadece dört yerde kalan ejderha lordları ve ejderhaları sağ kurtuldu, bunlardan ikisi Lys ve Tyrosh şehrinde yer alan ejderha lordlarıydı, ancak kıyametin büyüklüğünü gören Tyrosh ve Lys teki halk ve soylular ejderhalar lordları tekrar dünyaya ateş ve kanla hükmetmesin diyerek önce ejderha lordlarını sonra ejderhalarını isyanla öldürmeyi başardılar, Lys şehrinde ejderha lordlarından birisinin kızı olan Serenei bu yıkımdan sağ kurtulmayı başardı, büyülü kolyesini kullanarak 400 yıl yaşamayı başardı, sonunda Kral 4.Aegon targaryen’nın metresi olarak Kralın şehrine yerleşti. Lys’li Serenei doğum yaparken büyüler nedeniyle öldü, büyülü kolyesini kızı Shiera aldı, Shiera ise kanlı kuzgun olarak bilinen Brynden nehir den bir kız sahibi oldu, o kız ise Melisandre idi, büyülü kolyesi sayesinde 200 yıldan fazla yaşadı.

Qohor şehrinde bulunan ejderha lordu Aurion ise kıyamet haberini alınca ejderhası sayesinde Qohor şehrini ele geçirerek kendisini imparator ilan etti, Qohor şehrindeki demircilere Valyria çeliği işlemeyi öğretti. İmparator Aurion 30 bin askerden oluşan bir ordu kurdu, Valyria şehrinde kıyametten sağ kalan insanlar, ejderhalar ve hazineler olduğuna inanmaktaydı, bu nedenle ejderhası ve ordusuyla Valyria şehrine giderek kayboldu, İmparator Aurion ve ordusundan bir daha haber alınamadı. İmprator Aurion bulunduğu Qohor şehrinde piç sahibi olmuş olabilir, hatta bu piçlerin soyundan gelen birisi ejderhaların dansında koyun hırsızı olarak bilinen ejderhayı süren kadın savaşçı Nettles olabilir, böylece onun ejderha sürmesi açıklanabilir, zira kendisi Essos’tan gelme ve Targaryen hanesi ile hiç bir kan bağı bulunmamakta.

Sonuç olarak Valyria kıyametinden sonra resmi olarak hayatta kalan tek ejderha lordu hanesi Targaryen hanesi oldu, diğer 39 ejderha lordu hanesi yok olarak tarih sahnesinden çekildi.

Valyria İmparatorları Bölüm I: Aurion

Altın Yi-Ti ‘nin Sarı imparatorları !

Altın Yi-Ti ‘nin Kızıl İmparatorları !

Yeni gelecek olan dizi için güncel haberleri görmek isterseniz Facebook Grubumuza davetlisiniz!

Eğer diğer yazılarımızı okumadıysanız buradan  yazılarımızın olduğu sayfaya erişebilirsiniz.