BuzzTechLife

Her şeyden biraz :)

Yüce Valyria’nın Yükselişi

Valyria'nın-Yükselişi

Valyria’nın Yükselişi.. Westeros uzun gece’nin etkilerini atlatırken, Essos’ta yeni bir güç yükseliyordu. Dar Deniz’den efsanevi Yeşim Deniz’e ve Ulthos’a kadar uzanan bu büyük kıta, bildiğimiz medeniyetlerin doğduğu yerdir.

Bu medeniyetlerin ilki (Qarth’ın şüpheli iddialarını, Yüce Şafak İmparatorluğu’na ilişkin Yi Ti efsanelerini ve Asshai öykülerindeki gerçekleri bulmanın zorluğunu göz ardı edersek) Eski Ghis’te kurulmuştur: Kölelik üzerine inşa edilmiştir. Şehrin kurucusu Yüce Grazdan’a karşı hala büyük bir hayranlık duyulmaktadır. Ghiscarlıların en eski kayıtlarına göre ilk intizamlı orduyu kurmuşlardır. Ghis ordusu etrafında bulunan toprakları kolonileştirdikten sonra komşu toprakları hakimiyeti altına almıştır. İlk imparatorluk işte bu şekilde doğmuş ve yüzyıllarca egemenliği sürmüştür.

Eski Ghis imparatorluğunun sonunu Köle Körfezi’nin karşısındaki büyük yarımadada yaşayan On Dört Alev olarak bilinen büyük volkanik dağların arasında yaşayan Valyrialılar getirmiştir. Valyrialılar, ejderhaları ehlileştirmeyi öğrenip evrenin gördüğü en tehlikeli silahlar haline getirmişlerdir. Valyria’ın ejderhalarla akraba olduklarını öne sürmektedir.

Valyria’nın Yükselişi

History and Legends of Game of Thrones: The Ghiscari Empire | Cambrian  Comics

Valyrialıların güzelliği – açık gümüş ya da altın rengi saçlarıyla ve dünyanın diğer halklarında görülmeyen menekşe rengi gözleriyle- dillere destandır. Valyrialıların kralları yoktu ve kendilerini Toprak Sahipleri olarak adlandırıyorlardı, çünkü toprak sahibi olan herkesin söz hakkı vardı. Öncülük etmesi için toprak sahipleri arasından valiler seçilebiliyordu ama kısa bir süre için.

Dünyanın ilk çağlarında Toprak sahipleri ile Eski ghis arasında yaşanan beş büyük savaş efsanelere konu olmuştur. Her seferinde Valyrialıların Ghiscarlıları mağlup etmesiyle son bulmuştur. Valyrialılar beşinci ve son savaşta, altıncı bir savaş yaşanmamasını garanti altına almaya karar vermişlerdir. Eski Ghis’in Yüce Grazdan tarafından inşa ettirilen antik tuğla duvarları yerle bir edilmiştir.

Valyrian'nın Ejderha Lordlarının Tarihi | Fantazya
Valyria’nın Yükselişi

Muazzam piramitler, tapınaklar ve evler ejderhalar tarafından yanıp kül edilmiştir. Tarlalar tuz, kireç ve kafatası ile dolmuştur. Ghiscarlıların çoğu katledilmiş, diğerleri de köle yapılıp şehirlerini fethedenler için çalışırken can vermiştir. Böylece Ghiscarlılar yeni Valyria imparatorluğunun bir parçası olmuş ve zamanla kendi dilini unutup Yüce Valyria dilini kabul etmiştir.

Qarth efsaneleri gökyüzünde bir zamanlar ikinci bir ay olduğunu öne sürmektedir. Bu efsanelere göre, Güneş bir gün bu Ay’ı kavurmuş ve bir yumurta gibi çatlayan ay’dan milyonlarca ejderha çıkmıştır(dizi serisinde benzer birşey duyduk). Asshai’deki efsaneler çok karmaşıktır ama – hepsi de çok eski olan – belirli metinlerde, ejderhaların ilk olarak bütün bilgilerimizi aşan Gölge diye bir yerden geldiği iddia edilir. Bu Asshai efsaneleri, ismi olmayan kadim bir halkın ejderhaları Gölge’ de ehlileştirerek Valyria’ya getirdiğini ve onlara bu sanatlarını öğretip ortadan kaybolduklarını söyler.

Medeniyetlerin Temel Taşı: Valyria

Ayrıca tarih kayıtlarına göre, Targaryenler gelmeden uzun zaman önce, Westeros’ta da ejderhalar vardı. Ne var ki hiç kimse ejderhaları Valyrialılar gibi ehlileştirip komutası altına alamamamıştır. Bir zamanlar görkemli bir imparatorluk olan Ghis’ten geriye fazla bir şey kalmamıştır – Köle Körfezi’ne yayılmış, Eski Ghis’in izlerini taşıyan birkaç şehir. Valyria’da Kıyamet baş gösterdikten sonra Köle Körfezi’ndeki şehirler Valyria’nın zincirlerinden kurtulmuş ve yönetmeye başlamıştır. Ghiscarlılardan geriye kalanlar köle ticaretine yeniden başlamıştır.

Eski bir şiirde geçen “Astapor tuğlalarla ve kanla örüldü” sözleri şehrin kırmızı tuğlalı surlarına ve bu surları inşa etmek için yaşayan, çalışan ve ölen kölelerin döktüğü kanlara atıfta bulunmaktadır. Astapor, Lekesizler adında ki Hadım köle-askerleri-çocukluğundan itibaren acı hissetmeyen korkusuz savaşçılar olarak yetiştirmiştir. Astaporlular eski intizamlı orduyu getirdiklerini düşünselerde arada bir fark vardır eski ordu özgür insanlardan oluşuyordu, lekesizler ise köle.

Yeni gelecek olan dizi için güncel haberleri görmek isterseniz Facebook Grubumuza davetlisiniz!

Eğer diğer yazılarımızı okumadıysanız buradan  yazılarımızın olduğu sayfaya erişebilirsiniz.